Обекти
Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Анево.

 

vodoprovod pernik

Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Анево, общ. Сопот

 

продължава>
 
Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

 

stolichna obshtina

Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – депо за неопасни отпадъци, пречиствателна станция и инфраструктура

 

продължава>
 
Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа общ. Гоце Делчев

 

goce delchev

Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница, Лъжница от Община Гоце Делчев

 

продължава>
 
Изпълнение на челни заварки ф900 гр. Бенковски

 

hvostohranilishte

Изпълнение на челни заварки ф900 на обект – Хвостохранилище Бенковски

 

продължава>
 
Изпълнение на челни заварки на обект – Хоризонт 840

 

vodoprovod pernik

Изпълнение на челни заварки на обект – Хоризонт 840 – хидротехнически съоръжения в Елаците

 

продължава>
 
Захранване на ІІІ-ти оборотен цикъл от Помпена станция ІІ АРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

 

arubis

Захранване на ІІІ-ти оборотен цикъл от Помпена станция ІІ до вход север на Металургично производство до разливочно колело в завода на Аурубис България АД;

 

продължава>
 
Газификация гр. Благоевград – ІІ етап

 

gaz blagoevgrad

Газификация гр. Благоевград – ІІ етап

 

продължава>
 
Реконструкция на водопровод гр. Перник

 

vodoprovod pernik

Реконструкция на водопровод по ул. Св. Св. Кирил и Методий, гр. Перник;

 

продължава>
 
Изграждане на външно ВиК на магазин Джъмбо

 

mirk1

Изграждане на външно ВиК на магазин Джъмбо, район Връбница, гр. София

 

продължава>
 
Реконструкция на водопровод ф630, гр. Троян

 

kanal1

Реконструкция на водопровод ф630, гр. Троян

 

продължава>
 
Подмяна на водопровод с. Петърч, Община Костинброд

 

dr 1

Подмяна на водопровод по ул. Капитан Петко войвода от ОК 61 до ОК 58 и ул. Бузлуджа от ОК 58 до ОК 57-56 с. Петърч, Община Костинброд;

 

продължава>
 
Изграждане на канализация в м. Овча Купел

 

mirk1b

Изграждане на канализация в м. Овча Купел, Жилищна сграда с магазини в УПИ ІХ – 1020, кв. 24, м. Овча Купел;

 

продължава>
 
гр. София- кв. Овча Купел ул. Маестро Кънев

Уличен водопровод ф90 по ул. „Маестро Кънев”

продължава>
 
с. Мирково

 

Изграждане на канализация и РШ в Обогатителна фабрика с. Мирково

 

продължава>
 
гр. Благоевград

Газификация на гр. Благоевград

продължава>
 
с. Пролеша, общ. Божурище

Възстановяване на Римска чешма и изграждане на колектор

продължава>
 
гр. София- кв. Горна Баня, ул. Кристал

Изграждане на водопровод ф90/10атм по ул. Кристал – кв. Горна Баня

продължава>
 
с. Драговищица, общ. Костинброд

Изграждане на водопровод ф315/10атм

продължава>
 
района на Гоце Делчев

Изграждане на водопровод ф630/10атм

продължава>
 
с. Априлово, общ. Горна Малина

Възстановяване на път IV – 10513 с. Горна Малина – с. Априлово км 0+000 - км2+820, част ВиК Изграждане на водопровод от ПЕВП ф160/10атм.

продължава>
 
гр. Костинброд

Изграждане на водопровод от ПЕВП  ф110/10атм. , направа на сградни  водопроводни отклонения ф25 по ул. Орлово гнездо и ул. Герена

продължава>
 
гр. Етрополе

Рехабилитация на първостепенен местен път- бул. Малък Искър – гр. Етрополе, част ВиК Изграждане на водопровод ф90 и ф315 както и СВО, канализация ф200, ф600 и ф800 както и канализационни отклонения

продължава>
 
с. Пролеша, общ. Божурище
Текущ ремонт на водопровод от ПЕВП ф200/10атм. м/у РШ3 и РШ4, с. Пролеша
продължава>
 
гр. Божурище

Ремонта на водопровод от ПЕВП ф63/10атм и канализация ф200 по ул. „Ком

продължава>
 
с. Пролеша, общ. Божурище

Подмяна напорен водопровод ПЕВП ф200/6 атм  към резервоар село Пролеша

продължава>
 
гр. Божурище

Изграждане на канализация ф200 по ул. „В. Левски”, от РШ6 до РШ16 – ІІ ри етап и изграждане на канализационни отклонения

продължава>
 
гр. Костинброд

Подмяна на водопровод от ПЕВП ф110/10атм по ул. Еделвайс от ОК250 до ОК 248 – ОК

продължава>
 
с. Пролеша, общ. Божурище

Подмяна на питеен водопровод от ПЕВП ф200/10атм от гр. Божурище до с. Пролеш

продължава>
 
гр. Попово

Изграждане на водопровод от водоснабдителната система „Мали Лом” – Община Попово

продължава>
 
с. Пожарево, общ. Божурище

Подмяна на водопровод от ПЕВП ф90/10атм.

продължава>
 
гр. Божурище

Изграждане на канализация по ул. „В. Левски”, от РШ6 до РШ16 – Іви етап

продължава>
 
гр. Нови Искър

Изграждане на водопровод от ПЕВП ф90/10атм

продължава>
 
Местноста „Грамадето”, гр. Банско

Изграждане на водопровод, битова, дъждовна и дренажна канализация на обекти в местността „Грамадето”, гр. Банско

продължава>
 
с. Корица и с. Лъжница

Водоснабдяване от ПЕВП ф315  на с. Корица и с. Лъжница

продължава>
 
с. Петрелик, общ. Хаджидимово

Изграждане напорен водопровод ПЕВП ф110 с. Петрелик, общ. Хаджидимово

продължава>
 
гр. Омуртаг

Изграждане на водопровод от ПЕВП ф400 в гр. Омуртаг

продължава>
 
с. Липен, общ. Монтана

Подмяна на водопровод по Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа ф90, ф110 и ф125 с. Липен, Общ. Монтана

продължава>
 
гр. Костинброд

Подмяна на водопровод по ул. Райна Княгиня от ОК 315 – 327, ул. Гео Милев от ОК 313 – 326 и ул. Витоша от ОК 315 - 327

продължава>
 
гр. Костинброд

Подмяна на водопровод по ул. Марица, ул. Черно море, ул. Искър– гр. Костинброд

продължава>
 
гр. София

Изграждане на канализационни клонове на Летище – София, Лот В1

продължава>
 
2009 Каримпекс-1 ООД
WebDesign - Dilys Design & Solutions