Фирма „КАРИМПЕКС – 1” EООД е основана през месец март 2003 г. и е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд под фирмено дело № 2939/2003 г. Фирмата разполага с необходимите технически възможности и квалифициран персонал с дългогодишен професионален опит, които позволяват безпрепятствено изпълнение на възложените й от широк кръг възложители поръчки за извършване на строително-монтажни работи на различни строителни обекти.
От създаването си до настоящия момент фирма „КАРИМПЕКС – 1” EООД се развива активно и е постигнала успешно завършването на множество обекти от водоснабдяване и канализация, жилищно и обществено строителство, както и прилежащите им инфраструктури. 

Фирмата има складова база в ж.к. Люлин, разполага със собствена механизация и техника, позволяваща независимо изпълнение на възложените строително монтажни работи, в пълно съответствие с поставените от Възложителя изисквания и срокове за изпълнение.
„КАРИМПЕКС-1” ЕООД разполага също със собствен квалифициран персонал за извършване на заваръчните работи, с дългогодишен опит при изпълнението на различни строително монтажни работи, челни заварки на полиетиленови тръби и фасонни части, който освен това е добре запознат с най-новите техническите постижения в областта на заваръчната техника и обучен да борави с най-съвременна техника от този вид.
Безупречната заваръчна техника, квалифицираният персонал, както и техническите и транспортни средства, с които разполага фирмата, позволяват бързото и качествено изпълнение на поръчки, свързани с извършването на заваръчни и строително монтажни работи.
 


2009 Каримпекс-1 ООД
WebDesign - Dilys Design & Solutions