Бизнес партньори

1. Възложители

 • Геотехмин ООД
 • Геострой АД
 • Аурубис България АД
 • Инерт-бетон транспортстрой ООД
 • Строителна механизация АД - Казанлък
 • Пътно поддържане София ЕООД
 • ВИК Стенето  ЕООД  - гр. Троян
 • Водно Строителство – Благоевград  АД
 • Община Костинброд
 • Община Божурище
 • Община Горна малина
 • Община Попово
 • Нови Искър 91 ООД
 • Капитол Груп ЕООД


2. Основни доставчици

 


2009 Каримпекс-1 ООД
WebDesign - Dilys Design & Solutions