Услуги

„КАРИМПЕКС - 1” EООД се занимава с:

 • Изграждане на инфраструктурни обекти
 • Изгаждане на улични водопроводни и канализационни мрежи
 • Изграждане на газови тръбопроводи
 • Изграждане на промишлени тръбопроводи
 • Изграждане на площадкови ВиК мрежи
 • Изграждане на сградни ВиК инсталации
 • Изграждане на депа за отпадъци
 • Изпълнение на заваръчни работи
 • Изграждане и реконструкция на сгради и съоръжения
 • Услуги с машини
 • и др.
 


2009 Каримпекс-1 ООД
WebDesign - Dilys Design & Solutions