КАРИМПЕКС – 1 ООД - строителство на сгради, съоръжения, водопровод и канализация.

Фирма „КАРИМПЕКС – 1” EООД е основана през месец март 2003 г. и е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд под фирмено дело № 2939/2003 г. Фирмата разполага с необходимите технически възможности и квалифициран персонал с дългогодишен професионален опит, които позволяват безпрепятствено изпълнение на възложените й от широк кръг възложители поръчки за извършване на строително-монтажни работи на различни строителни обекти.
От създаването си до настоящия момент фирма „КАРИМПЕКС – 1” EООД се развива активно и е постигнала успешно завършването на множество обекти от водоснабдяване и канализация, жилищно и обществено строителство, както и прилежащите им инфраструктури. 

продължава>
 


2009 Каримпекс-1 ООД
WebDesign - Dilys Design & Solutions